Privacyverklaring

 

Wij vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit geldt uiteraard voor de gegevens die u aangeeft bij het plaatsen van een bestelling of het invullen van een (online) formulier, maar ook voor de gegevens die u achterlaat door gebruik te maken van onze websites. Dit doen we conform de regel en wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), maar wij vinden de bescherming van uw (en ook onze) persoonsgegevens zo belangrijk dat wij hierin nog een stapje verder gaan. In deze Privacyverklaring informeren wij u over alle aspecten van de gegevens die door ons beheerd worden; welke gegevens, waarvoor en op welke wijze.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen ons altijd beperken tot de noodzakelijke persoonsgegevens die we van u nodig hebben waarmee we effectief kunnen werken om u de beste klantervaring te geven.

Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bestelling is het uiteraard belangrijk hoe we u (het beste) kunnen bereiken en waar u uw product wil laten afleveren. Deze gegevens bewaren wij vervolgens ook na aflevering voor (eventuele) klantondersteuning (after sales) of wanneer u bijvoorbeeld een kopie-factuur bij ons opvraagt. In het geval van een herhalingsaankoop kunnen wij uw klantgegevens direct gebruiken om een snelle(re) orderverwerking toe te passen. Dus efficiënter voor ons, maar met name ook makkelijker voor u.

Als u gebruikt maak van (online) formulieren, vragen wij u specifieke persoons- en ordergegevens in te vullen zodat wij u zo snel mogelijk een positief antwoord kunnen geven op uw vraag of verzoek.

Als u gebruikt maakt van onze websites verzamelen we het grootste deel van de gegevens anoniem. Dit houdt in dat we wel inzage hebben in wat u doet op onze websites, maar dat we niet weten dat u dit doet. Daarnaast is het soms wel belangrijk dat we specifiek registreren dat u een bepaalde handeling heeft verricht op onze website. Bijvoorbeeld als u een wishlist invult is het belangrijk dat u deze wishlist (opnieuw) op kunt vragen bij een volgend bezoek aan onze website. Hiervoor maken we gebruik van cookies.

Registratie

U kan zich op onze website registreren. Na registratie
bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven
persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in
te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst,facturering en betaling en om een overzicht te geven van de meubels die u bij
ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons
sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekken aan derden

Uw gebruikersgegevens worden niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media
buttons opgenomen. Hiermee kunnen beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens
verzamelen.

Beveiliging van je gegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien.
Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met je gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen betreffende inkijk en wijzigingen in (of
verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Seats4you – Seatsco– Yarno Neerman – Ondernemingsnummer: BE0777.874.969
GSM-nummer: +32 [0]0474 60 43 51
Oliekouterstraat 9 – Ingelmunster